Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvod

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi firmou I don't know OÜ, IČO: 16915948, se sídlem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ahtri tn 12, 15551, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Tartu County Court Registration Department, (dále jen „Poskytovatel“) a zákazníky (dále jen „Uživatel“).

II. Definice pojmů

2.1. Poskytovatel – I don't know OÜ, IČO: 16915948.
2.2. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smlouvu o poskytování služeb s Poskytovatelem.
2.3. Služby – online kurzy a školení poskytované prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.simonjun.cz nebo kurzy.simonjun.cz.
2.4. Přístupové údaje – uživatelské jméno a heslo umožňující přístup ke Službám.

III. Uzavření smlouvy

3.1. Webové rozhraní obsahuje seznam kurzů a školení nabízených Poskytovatelem.
3.2. Pro objednání služeb vyplní Uživatel objednávkový formulář na webovém rozhraní.
3.3. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky Uživateli.

IV. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Cena služeb je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků.
4.2. Uživatel může cenu služeb uhradit následujícími způsoby: bankovním převodem, platební kartou, online platební bránou.

V. Dodání služeb

5.1. Po úspěšném dokončení objednávky obdrží Uživatel přístupové údaje ke službám na emailovou adresu uvedenou při objednávce.
5.2. Přístup ke službám je poskytován na dobu uvedenou u jednotlivých kurzů a školení.

VI. Práva a povinnosti uživatele

6.1. Uživatel je povinen uchovávat přístupové údaje v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.
6.2. Uživatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele šířit, kopírovat ani jinak komerčně využívat obsah kurzů a školení.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud již nezačal využívat služby.
7.2. Pro odstoupení od smlouvy musí Uživatel kontaktovat Poskytovatele písemně nebo elektronicky.

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.
8.2. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

IX. Odpovědnost a záruky

9.1. Poskytovatel neodpovídá za případné výpadky nebo technické problémy, které mohou ovlivnit přístup ke službám.
9.2. Obsah kurzů a školení je poskytován „tak, jak je“, bez jakýchkoliv záruk, pokud není výslovně uvedeno jinak.

X. Duševní vlastnictví

10.1. Všechna práva k obsahu kurzů a školení jsou chráněna autorským právem a jsou výhradním vlastnictvím Poskytovatele nebo třetích stran, které Poskytovatel udělil licenci.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 03.06.2024 a nahrazují všechny předchozí verze.
11.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Předchozí Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od data 09.05.2022 - 02.06.2024