Život Designera

Kóduj pro Česko 2018

Osnova

Kóduj pro Česko byl 5. ročník hackathonu zaměřeného na pomoc těm, kteří ji potřebují nebo těm, kteří každodenně pomáhají jiným. Mluvím především o neziskovkách a o veřejné sféře. Myšlenkou akce, která se mimo jiné hojně organizuje i v zahraničí, je využít schopnosti nadaných programátorů, a designerů pro změnu, která bude mít reálný dopad na naše okolí.

Organizace

Letošního ročníku akce se zhostily Nadace OSF a společnost Ataccama, která poskytla úžasné prostředí svých kanceláří na tuto 48 hodinovou šílenost. Mimo prostorů poskytli i mentory, kteří byli na místě po celou dobu akce a pomáhali týmům v dokončení jejich nelehkých úkolů. Než se dostanu k výsledkům a pocitům z této akce, chtěl bych vás všechny požádat abyste se občas účastnili takovýchto akcí, jelikož každý z nás může přinést trošku toho co umí do projektů, které opravdu změní život v našich malých končinách (na projektech se následně pracuje i po hackathonu).

Mapa oddlužení

Na začátku soutěže, tedy v pátek večer, nám byla představena zadání. Každý se rozdělil do týmů podle svých představ. Já jsem si vybral zadání „Mapa oddlužení“, jelikož navazovalo na mediálně známý projekt Mapa Exekucí, který už možná znáte. Pokud ne, jen rychle vám nastíním, o čem tento zlomový projekt je. Jako první zmapoval počet exekucí v České republice a zjistil, že tu je cca každý 12. člověk v exekuci. Po vypuštění této mapy se mohli konečně úřady podívat na to, jaká je situace v jejich obci a začít ji řešit, jelikož do té doby od toho každý radši dával ruce pryč. Mimo mapy oddlužení zde byly projekty, které se zabývaly tržním řádem, volební kalkulačkou, daty obcí či novým stylem online diskuzí.

Mapa oddlužení řešila další fázi lidí v exekucích, a to je právě ono oddlužení. Je totiž důležité aby se lidé, kteří udělali přešlap, co nejrychleji vrátili zpět do normálního ekonomicky aktivního života. Bohužel jen zlomek lidí, kteří mají exekuce, dosáhne na podmínky oddlužení (podmínky stanovené státem). A proto tento problém musíme řešit. Náš projekt slouží ke grafickému zobrazení situace, které může pomoci neziskovkám, médiím, školám ale i obcím podchytit tento problém a začít ho postupně a systematicky řešit.

Jakmile byly stanoveny týmy, mohli jsme začít pracovat. Část našeho týmu, složená ze dvou neskutečně šikovných backend developerů, (soudě podle toho, jak moc jsem nerozuměl tomu, co dělají) se vrhla na mining dat z insolvenčního rejstříku. Jen pro zajímavost – celkově jsme za víkend vytěžili 30 000 000 záznamů do našich nových databází. Já jsem se vrhl na design mapy pro telefony, jelikož to byl náš hlavní problém z pohledu designu. Jak vměstnat tak obrovské množství dat na tak malý display. Poté se už jednodušeji dodělala i zbylá zařízení. Musím se přiznat, že jsem
nebyl s výsledkem úplně spokojen, ale pravděpodobně to bylo omezeným časem na přípravu.

V neděli se začalo s kódováním, čehož je ujal náš frontenďák. A poté s přípravou dat pro mapu, za což vděčíme naší analytičce. Po pár hodinách práce byla mapa hotová a nastal čas na prezentace. Porota sestavená z technických nadšenců a novinářů posuzovala každý projekt podle několika různých parametrů. Od složitosti řešení, přes využití, až po možné rozšíření dosavadní práce. Po necelé hodince jsme měli výsledky a náš projekt skončil na krásném druhém místě.

Tímto bych rád, pomocí tohoto krátkého postu, ještě jednou poděkoval celému týmu a všem na hackathonu, kteří nám pomáhali tento projekt „dokončit“. Tento úspěch nás motivoval k tomu, abychom na projektu pokračovali, jelikož, jak už jsem nastínil dříve, problematika zadlužení naší společnosti je opravdu závažná a musí se řešit. Až bude projekt dodělán, určitě si ho rozebereme dopodrobna v nějakém z dalších článku, kde se pokusím popsat i jednotlivé UX kroky, které jsem dělal. I kdyby projekt pomohl jen jednomu dalšímu člověku dokončit a nebo začít projekt podobného rázu, bude to mít obrovský vliv na nás všechny.

Fotky jsem si výpůjčil od Kristýny.